“Umjetnost je sasvim obična glad.”


“Art is just an ordinary hunger.”