aktivni projekti:

OVDJE GDJE NAS VIŠE NEMA interaktivna zvučna instalacija, 2017.
IZMEĐU TIŠINA zvučna instalacija, 2016.
MEANDROFON zvučna instalacija, 2015.
O TIŠINI zvučna instalacija, 2015.

LUMINOFON luminoakustički objekt / instalacija, 2014.
ROUTE 666 luminoakustička vožnja, 2013. 
LIGHTERATURE READING a/v live set, zvučno-svjetlosna instalacija, 2011. 
INTERIEUR live set, zvučna instalacija, 2011.

filter:


sound art,
instalacije,
izložbe,
luminoakustika,
performansi,
live setovi,
knjige


lightune.g
sinelinea
boxlab