arhiva radova:

FUTURE DIVERCITIES interaktivna zvučna instalacija, 2017.
ZVUKOVI U NESTAJANJU zvučna vožnja, 2016.
SOUNDENTITY interaktivna zvučna instalacija, 2016.
MIRAMAR AC luminoakustika, koncert, 2016.
SKLADIŠTE ZVUKA interaktivna zvučna instalacija, 2016.
MOŽDA JE OVO MOJ GRAD knjiga, 2016.
FROM AGORA TO SYNTAGMA interaktivna instalacija, 2015.

METANOIA zvučna instalacija, 2015.
KRUŽIONA ZA FLAUTU I OSTALO koncert
INTERMUNDIA interaktivna instalacija, 2014.
RICHTEROV POGLED video rad, 2013.
POZITIVAN POVRAT AKUSTIČKOG SIGNALA radijski zapis, 2012.
GRUNDSTIMMUNG instalacija, 2011.
OTVORENI ODJEL 3C
performance, 2010.
KONCERT ZA PRAZAN KREVET a/v koncert
READY MADE DIARY izložba
22.10 izložba
THE END izložba
TRANS 111 izložba
TESS a/v koncert
SOMA a/v koncert
KRAVATE / STRUKTURE / AMBIJENTI video rad
PRAHA 1992.-2002. instalacija
POET IN NEW YORK video rad

REMIX MANGELOS zvučna instalacija
MIRILA performance i knjiga, 2000.
ENCIKOPEDIJA MRTVIH instalacija
KAKO SE MRTVOM BEUYSU OBJAŠNJAVA MAST performance
ŠVEDSKI STOL interaktivna instalacija
NEMAM NI ZA KRUH instalacija
ZEMLJA JE RAVNA, ALI NIJE BIJELA instalacija

filter:
luminoakustika,
sound art,
instalacije,
izložbe,
knjige,
performansi,
live setovi.


dizajn svjetla i zvuka
lightune.g
sinelinea
boxlab


heartis.at
vimeo
facebook
twitter
instagram