Meandrofon


MSU Zagreb
kustos: Iva Rada Janković
interaktivna zvučna instalacija
2014.


︎ ︎ ︎ ︎

fotografije: Boris Popović

Eksperimentalni projekt „Meandrofon“ nastao je na temelju glasovitog meandra „Antikompozicija“ iz 1960. i fragmenata Zapisa (1976) Julija Knifera. Instalacija je sačinjena od pet zvučnika koji su u postavljeni tako da slijede oblik i omjere kutova „Antikompozicije“ projicirane u prostoru. Zvuk koji se reproducira sastoji se od dva osnovna elementa koji prenose dinamiku bijelog i crnog na Kniferovoj „Antikompoziciji“: statičnog šuma kao osnovne podloge koja ravnomjerno ispunjava prostor i prisutan je kao konstanta na nivou čujnosti - prvi odmak od tišine, te zvukova koji se kreću prostorom u linijskom obliku meandra. Granulacije tih zvukova dobivene su iz pojedinih dijelova Zapisa Julija Knifera - pretvorbom matematičkih odnosa slova, kao i čitanog teksta - primjenom nasumičnih algoritamskih funkcija kroz više ponavljanja. Osobna sinteza meandrofonskih fragmenata odvija se u trenutku kad posjetitelji svojim kretanjem kroz svjetlosni prostor meandra aktiviraju zvuk pomoću nevidljivih senzora.

Iva Rada Janković

Marker