Soundentity

( Full Range Society )


Galerija Greta Zagreb
kustos: Ana Dana Beroš
interaktivna zvučna instalacija 
2016.

Riječ je o umjetničkom radu „u nastajanju“, interaktivnoj kompoziciji, koji će se predstaviti u dvije etape. Prvi dio rada, naziva „Soundentity“, bit će izveden u prostoru Galerije Greta u Zagrebu, a sastoji se od anonimnog ispunjavanja izmišljenog anketnog obrasca SOUNDENTITY: FRS.001. Posjetitelji galerije moći će odgovoriti na dvanaest standardnih pitanja koja nalazimo u većini formulara čija je svrha prikupljanje osobnih podataka (primjerice za potrebe izdavanja vize, dizanja kredita, zasnivanja radnog odnosa, traženja državljanstva i ostalo). Nakon ispunjavanja obrasca unos se potvrđuje otiskom dlana na računalu, čime se aktivira i kamera koja skenira ispunjeni obrazac. Kamerom se u računalo prenose individualni podaci. Prenesene podatke računalo obrađuje i  pretvara u osobnu zvučnu sliku unositelja podataka. Vrijednosti se mijenjaju ovisno o unesenim informacijama. Na taj način stvara se niz jedinstvenih mikrokompozicija.

Drugi dio projekta predstavit će se internacionalnoj publici tijekom rujna ove godine kao web projekt, a koji se temelji na virtualnoj, statističko-demografskoj, zvučnoj mapi Europe.

„Sama instalacija u Greti zapravo je gradnja osobne kompozicije koju stvara svaki posjetitelj kroz unos različitih parametara putem upitnika u koji je moguće upisati vlastito ime i prezime, spol, dob, nacionalnost, vjersku (ne)opredjeljenost, bračno stanje, imovinsko stanje, obiteljsko stanje i sl. Svaki upisani podatak mijenja strukturu zvuka u prostoru u kojem posjetitelj boravi, a po završetku upisa dobivamo jedinstvenu zvučnu sliku koja odgovara isključivo toj osobi. Ovim pristupom želimo naglasiti jedinstvenost svakog čovjeka kao jedinke bez obzira na pripadanje bilo kakvom društvenom kontestu“
Bojan Gagić

„Web projekt nam sa druge strane nudi uvid u složenost odnosa ljudskog bivanja u zajednicama koje nazivamo državama. Kroz javne podatke o stanovništvu u pojedinim europskim zemljama moguće je pratiti promjene kroz koja te zemlje prolaze kroz povijest. Naravno, radi se o novijoj povijesti za koju imamo statističke podatke. Kao i kod instalacije fokus je na pretvorbi podataka u zvuk. Svaki posjetitelj weba moći će odabrati određenu zemlju, povijesno razdoblje ili više njih i manipulirati raspoloživim statističkim podacima (npr. broj stanovnika, bruto dohodak, odnosi većinskih i manjinskih nacionalnih zajednica, demografska slika i sl.) te tako kroz online zvučnu kompoziciju imati drugačiji uvid u svijet oko sebe“.
Miodrag Gladović

Rad je nastao u sklopu međunarodnog projekta Actopolis.*
* ACTOPOLIS je transnacionalni umjetnički laboratorij, poziv na djelovanje i suoblikovanje grada, koji povezuje 9 kustosa i više od 40 umjetnika iz 7 gradova jugoistočne Europe, Turske i Njemačke; Atenu, Ankaru/Mardin, Beograd, Bukurešt, Oberhausen, Sarajevo i Zagreb. Sudionici projekta propituju različita urbanistička pitanja i ostvaruju intervencije u gradski prostor međusobno razmjenjujući strategije, taktike i metode rada.

Actopolis je pokrenuo njemački Goethe-Institut i umjetnička organizacija Urbane Künste Ruhr, s kustosima voditeljima Angelikom Fitz, Katjom Aßmann i Martinom Fritzom.


︎ NATRAG    NAPRIJED ︎
Marker